• Vergi Hukuku

    Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

       1.Giriş       Gelir üzerinden alınan bir vergi olan Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı kurumlar Vergisi Kanunu ile uygulanmaktadır. Bu verginin konusunu kurum kazançları oluşturmaktadır. Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernekler veya Vakıflara…

  • Vergi Hukuku

    Vergi Takdir Komisyonu Nedir?

    TAKDİR KOMİSYONU NEDİR? Takdir komisyonları, Vergi Kanunlarına göre, üzerinde resen tarh sebebi mevcut olan mükellefler için, vergi idaresince istenilen servet, fiyat, ücret veya matrah ve kıymetleri belirlemek üzere kurulan idari yapılardır. VERGİNİN TAKDİRE…