• Miras Hukuku

    Muris Muvazaası Nedir? (Mirastan Mal Kaçırma)

    Muvazaa, tarafların aralarında anlaşarak üçüncü kişileri aldatması olarak açıklayabileceğimiz gibi gerçek iradeleri ile görünüşteki iradelerinin birbiriyle uyuşmaması durumu olarak da açıklayabiliriz. Asıl konumuzu oluşturan muris muvazaasını da şöyle açıklayabiliriz; mirasbırakanın mirasçılarından mal kaçırmak…