• Vergi Hukuku

    Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

       1.Giriş       Gelir üzerinden alınan bir vergi olan Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı kurumlar Vergisi Kanunu ile uygulanmaktadır. Bu verginin konusunu kurum kazançları oluşturmaktadır. Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernekler veya Vakıflara…

  • Miras Hukuku

    Muris Muvazaası Nedir? (Mirastan Mal Kaçırma)

    Muvazaa, tarafların aralarında anlaşarak üçüncü kişileri aldatması olarak açıklayabileceğimiz gibi gerçek iradeleri ile görünüşteki iradelerinin birbiriyle uyuşmaması durumu olarak da açıklayabiliriz. Asıl konumuzu oluşturan muris muvazaasını da şöyle açıklayabiliriz; mirasbırakanın mirasçılarından mal kaçırmak…