• Ceza Hukuku

    Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

    Devletin işlemlerinde ve eylemlerinde hukuk kurallarını dikkate alarak hareket etmesi hukuk devleti ilkesinin bir tezahürüdür. Hukuk devleti ilkesinin en önemli yansımalarından biri de kanunilik ilkesidir. Kanunilik ilkesi, ilk defa 13. yüzyılda Alman ceza…