Genel

Hukuk Nedir?

Hukuk üzerine yazıları ele aldığımız bu sitemizde “Hukuk” hakkında açıklama yapmadan geçmek istemedik ve şuan da okuduğunuz yazı doğdu. Çok eski zamanlardan beri tartışıla gelen hukuk hakkında elbette mutlak doğruyu yazdığımız düşünülemez sadece kendi penceremizden görünenleri sizlere aktarmak istediğimizi belirtmek isteriz.

Hukuk kavramı; bir toplumu oluşturan bireyler arasındaki ilişkileri düzenleyen ve bunları uyulmadığı taktirde yaptırımı olan kurallar bütünü olarak şeklinde tanımlanmaktadır.

Söz konusu tanım içerisinde yer alan yaptırım (müeyyide) hukuk kurallarını diğer kurallardan ayıran en önemli unsurdur zira örf ve adet kuralları, din kuralları ve ahlak kurallarına uymama bir yaptırıma tabi tutulmuş değildir.

Yaptırım, herhangi bir kimse tarafından değil devlet tarafından hukuk kurallarına uyulmamasına bağlanan sonuç ve zor kullanma gücüdür.

Hukuk esasen ikiye ayrılmaktadır; doğal hukuk ve pozitif hukuk. Pozitif hukuk belli bir dönemde belirli bir toplumdaki bireyler arasında ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarıyken doğal hukuk belirli bir dönem ve belirli bir toplum sınırlamaları söz konusu olmaksızın doğada var olduğu iddia edilen ve kendisine ulaşılmaya çalışılan ideal hukuka ise doğal hukuk denmektedir.

Bu sitemizde pozitif hukuka ilişkin incelemelere yer vermekle birlikte yer yer olması gereken hukuka dair görüşlerimize de yer verilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir