• Vergi Hukuku

  Yurt Dışı İştirak Kazançları İstisnası

     1.Giriş       Gelir üzerinden alınan bir vergi olan Kurumlar Vergisi, 5520 sayılı kurumlar Vergisi Kanunu ile uygulanmaktadır. Bu verginin konusunu kurum kazançları oluşturmaktadır. Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, İktisadi Kamu Kuruluşları, Dernekler veya Vakıflara…

 • Genel

  Hukuk Nedir?

  Hukuk üzerine yazıları ele aldığımız bu sitemizde “Hukuk” hakkında açıklama yapmadan geçmek istemedik ve şuan da okuduğunuz yazı doğdu. Çok eski zamanlardan beri tartışıla gelen hukuk hakkında elbette mutlak doğruyu yazdığımız düşünülemez sadece…

 • Vergi Hukuku

  Vergi Takdir Komisyonu Nedir?

  TAKDİR KOMİSYONU NEDİR? Takdir komisyonları, Vergi Kanunlarına göre, üzerinde resen tarh sebebi mevcut olan mükellefler için, vergi idaresince istenilen servet, fiyat, ücret veya matrah ve kıymetleri belirlemek üzere kurulan idari yapılardır. VERGİNİN TAKDİRE…

 • Miras Hukuku

  Muris Muvazaası Nedir? (Mirastan Mal Kaçırma)

  Muvazaa, tarafların aralarında anlaşarak üçüncü kişileri aldatması olarak açıklayabileceğimiz gibi gerçek iradeleri ile görünüşteki iradelerinin birbiriyle uyuşmaması durumu olarak da açıklayabiliriz. Asıl konumuzu oluşturan muris muvazaasını da şöyle açıklayabiliriz; mirasbırakanın mirasçılarından mal kaçırmak…

 • Ceza Hukuku

  Suçta ve Cezada Kanunilik İlkesi

  Devletin işlemlerinde ve eylemlerinde hukuk kurallarını dikkate alarak hareket etmesi hukuk devleti ilkesinin bir tezahürüdür. Hukuk devleti ilkesinin en önemli yansımalarından biri de kanunilik ilkesidir. Kanunilik ilkesi, ilk defa 13. yüzyılda Alman ceza…